Digital transformation
2023
2022
03/07/2022
Digital Transformation #29 – Chuyển đổi số ngành bất động sản: Khi thị trường định hình công nghệ 
28/04/2022
Digital Transformation #26: Năng lực phân tích dữ liệu không chỉ xoay quanh công cụ và quy trình
2021
30/11/2021
Digital Product #2: “Product Partner xây dựng sản phẩm số dựa trên sự thấu hiểu insight của doanh nghiệp, khách hàng”
26/04/2021
Digital Transformation #21: Bàn về Machine Learning và Artificial Intelligence
25/03/2021
Digital Transformation #20: Hai tầng rào cản chuyển đổi số trong ngành Thẩm mỹ viện
2020
03/12/2020
McKinsey: Chuyển đổi số ngành thời trang – Bây giờ hoặc không bao giờ
17/11/2020
Digital Transformation #18: CEO CNV Loyalty – Ba điểm cần quan tâm khi đầu tư Loyalty Program
02/07/2020
Digital Transformation #16: Cựu CEO Nguyễn Kim Online – Thành quả chuyển đổi Omnichannel không đến từ doanh thu
16/04/2020
Data Station #11 – Tương lai tài chính số Đông Nam Á
2019
21/11/2019
Digital Transformation #10: Cá nhân hoá là tương lai của tiếp thị qua tin nhắn
26/09/2019
Digital Transformation #6: “Dữ liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng chưa?”