Các vị trí đang tuyển

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.

Giới thiệu Square Group

Square Group Square Group Square Group Square Group Square Group Square Group

• Square Group gồm 01 công ty mẹ (Square Holdings) và 09 công ty thành viên hoạt động chuyên sâu trong 03 lĩnh vực Communications, Digital & Information Communications Technology (ICT), Entertainment (Truyền thông, Truyền thông Công nghệ, kỹ thuật số và Giải trí). Tính đến hết năm 2016, tổng số nhân viên và công nhân chính thức của Square Group lên đến trên 550 người với doanh thu đạt hơn 640 tỉ đồng. Square Group luôn tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược và xây dựng một hệ thống nhân sự có chiều sâu nhằm mục đích chuyên nghiệp hóa các dịch vụ cung cấp trong từng lĩnh vực hoạt động. Chiến lược hoạt động của Square Group là phát triển mạnh mẽ và bền vững, nhằm mục tiêu trở thành một tổ hợp các công ty có chất lượng sáng tạo vượt trội tại Việt Nam, đủ năng lực hợp tác và cùng hoạt động với các tổ chức Communications, Digital & ICT, Entertainment hàng đầu thế giới.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
54-56 Hoa Dao street, Ward 2, Phu Nhuan District, HCM
Điện thoại
(842) 8351 7262
Email:
[email protected]
Website:
https://www.squaregroup.com.vn
Số lượng nhân sự:
Hơn 500 người