Các vị trí đang tuyển

Senior Graphic Designer

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Chuyên viên Branding/ Branding Executive up to 30.000.000

 • Hà Nội
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngàyChuyên viên Content SEO Upto 15.000.000

 • Hà Nội
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngày

Nhân viên Hành chính Nhân sự upto 13.000.000

 • Hà Nội
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngày

Nhân viên Kế toán Tổng hợp upto 15.000.000

 • Hà Nội
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngày

Kỹ thuật SEO Executive| Hà Nội

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Content Editor SEO – Biên tập Nội dung SEO

 • Hà Nội
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngày

Nhân viên SEO

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Senior Account – Digital Branding

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Account Executive (Pitching SEO) – HN

 • Hà Nội
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngày

Leader SEO – Trưởng G Kỹ thuật SEO

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Chuyên viên Marketing

 • Hà Nội
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngày

Giới thiệu SEONGON


Xác định đích đến trong mỗi dự án là hiệu quả cuối cùng cho khách hàng về cả doanh thu và thương hiệu, SEONGON đã khẳng định được vị thế dẫn đầu về Google Marketing trong suốt 10 năm với hàng nghìn dự án thành công!

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
25 Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại
(090) 1707 090
Email:
[email protected]
Website:
https://seongon.com/ve-seongon
Số lượng nhân sự:
Từ 50-99 người