Các vị trí đang tuyển

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.

Giới thiệu MicroAd Việt Nam

MicroAd Việt Nam MicroAd Việt Nam MicroAd Việt Nam

MicroAd Vietnam is a most dynamic, young and creative Brand in Digital Advertising in Vietnam and Asia. We offer exciting environment, plenty of opportunities for growing for young ambitious employees. We are and continue to growth as biggest Digital Advertising Company in the Vietnam.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
Phòng 1.4 và 1.5, Tầng 1, E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q.4
Điện thoại
(028) 3914 6282
Email:
[email protected]
Website:
https://microad.vn/
Số lượng nhân sự:
Từ 50-99 người