Các vị trí đang tuyển

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.

Giới thiệu Huge-Fam


Công ty HIMCOM (Một thành viên thuộc Emmaus Group) là chuyên gia giải pháp kinh doanh trong lĩnh vực nhân sự, tổ chức sự kiện và truyền thông. Với quan niệm:“Muốn kinh doanh tốt, phải có đạo đức tốt”. HIMCOM kiến tạo một môi trường làm việc thân thiện và mọi hành xử trên sự tôn trọng và công bằng. Vì con người là yếu tố nền tảng cho sự phát triển và “chỉ có những con người chất lượng mới tạo nên sản phẩm dịch vụ chất lượng”.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Điện thoại
(848) 3911 1260
Email:
[email protected]
Website:
https://himcom.vn/
Số lượng nhân sự:
Từ 100-199 người