Các vị trí đang tuyển

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.

Giới thiệu BP COMMUNICATIONS


BP Communications is an innovative marketing agency where outstanding ideas and the excellent execution come together. We are specialized in 5 areas: communication strategy, digital, PR, event, talent booking.

#BPCommunications #ExcellentExecution

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
129E Nguyễn Đình Chính
Điện thoại
(090) 9459 371
Email:
[email protected]
Website:
https://bpcommunications.vn/
Số lượng nhân sự:
Từ 11-49 người