Các vị trí đang tuyển

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.

Giới thiệu Brand Maker


A consulting organization with specialties focused in building long-term business and brand, create institutional brand value, build commercial and marketing initiatives, in relation to deep understanding of total business organization.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
139 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận 1
Email:
[email protected]
Số lượng nhân sự:
Từ 11-49 người