Các vị trí đang tuyển

Sale Admin Digital Marketing

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Account Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Senior Graphic Designer

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Strategic Digital Planner

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

HR Manager Recruitment Announcement

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Art Director

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Senior Copywriter

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

Design Team Leader

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

Senior Media Planner

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Media Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Frontend Developer

 • Hồ Chí Minh
 • 800 USD
 • còn 1 ngày

Backend Developer

 • Hồ Chí Minh
 • 1,000 USD
 • còn 1 ngày

Kế Toán Thanh Toán

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Senior Content Writer

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Account Executive

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Senior Account Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Junior Content Writer

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Giới thiệu BCM Solutions

BCM Solutions BCM Solutions BCM Solutions BCM Solutions BCM Solutions BCM Solutions

In April 2018, a group of digital players, many of whom left their positions in the Big Six, teamed up to start something meaningful to themselves, make good for others in market, and enjoy the digital journey together.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
11bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại
(028) 3620 9533
Email:
[email protected]
Website:
https://www.bcmsolutions.com.vn/
Số lượng nhân sự:
Từ 50-99 người