Các vị trí đang tuyển

  Công ty hiện chưa có tin tuyển dụng mới.

Giới thiệu BCM Solutions

BCM Solutions BCM Solutions BCM Solutions BCM Solutions

In April 2018, a group of digital players, many of whom left their positions in the Big Six, teamed up to start something meaningful to themselves, make good for others in market, and enjoy the digital journey together.

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
11bis Nguyễn Gia Thiều, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại
(028) 3620 9533
Email:
[email protected]
Website:
https://www.bcmsolutions.com.vn/
Số lượng nhân sự:
Từ 50-99 người