Brand Talks

Tư duy lãnh đạo #4 - Thành công của nhân viên chính là thành công của nhà lãnh đạo

“Để dẫn dắt đội ngũ hiệu quả, người lãnh đạo cần đặt thành công của nhân viên lên trên hết và luôn ủng hộ con đường phát triển độc lập của họ. Thêm vào đó, người dẫn đầu phải luôn là sợi dây kết nối mọi cá nhân trong tổ chức để cùng nhau phát triển.”

Đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mộng Diệp, CEO Văn phòng Tổng Đại lý Prudential Quận 7 trong chuyên mục Tư duy Lãnh đạo.

Nhận thông báo khi có podcast mới: