Brand Talks

Tư duy lãnh đạo #3 - Không có khái niệm “hoàn hảo” trên con đường làm lãnh đạo

“Chấp nhận thất bại là một tố chất cần có của một nhà lãnh đạo. Lấy thất bại làm bài học kinh nghiệm, xây dựng giá trị cốt lõi và truyền tải cho nội bộ. Từ đó, nhân viên có được sự tự tin để tạo thêm nhiều giá trị giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển.”

Đó là những chia sẻ của chị Trần Thị Phương Thảo – Nhà Sáng lập của Jaly Trading, hệ thống sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp cao cấp từ Nhật Bản trong chuyên mục Tư duy lãnh đạo.

Nhận thông báo khi có podcast mới: