Brand Talks

Trade Marketing #6 – "Đừng lo 'chạy số' mà bỏ quên việc tạo ra các kế hoạch"

Trade Marketer cần biết cách cân bằng giữa ý tưởng ‘bay bổng’ và ý tưởng có khả năng thực thi cao”. Chia sẻ bởi anh Đặng Minh Quân – Channels & Categories Development Manager tại Unilever Vietnam về công việc Trade Marketing trong ngành hàng chăm sóc da, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19.

Xem bài viết tại đây.
Nhận thông báo khi có podcast mới: