Brand Talks

The Data Show (Mùa 2) #3: Ứng dụng mô hình Mix-Ads vào hành trình theo đuổi khách hàng “tàng hình”

Mô hình Mix-Ads được sử dụng trong xây dựng nội dung quảng cáo, nhằm giúp doanh nghiệp tối ưu hoá quá trình tiếp cận và tương tác với khách hàng qua các giai đoạn cụ thể trong hành trình mua sắm. Mô hình này được chia thành 5 giai đoạn, từ ngày đầu tiên nhận thức về sản phẩm cho đến ngày chốt đơn.

Mời bạn lắng nghe podcast sau để biết thêm thông tin chi tiết về mô hình này.

Xem thêm bài viết liên quan tại đây.
Xem toàn bộ nội dung khoá học tại đây.
Nhận thông báo khi có podcast mới: