Brand Talks

The Basics of B2B #5 – Góc nhìn cận cảnh trong ngành phân bón

“Đối với mảng kinh doanh B2B, dù số lượng khách hàng không nhiều nhưng mỗi đơn vị đều góp phần không nhỏ vào doanh thu của công ty. Giao toàn bộ hệ thống khách hàng cho một nhân viên giỏi quản lý là hành động vô cùng mạo hiểm.”

Đó là những chia sẻ của anh Phan Dương Lên, Trợ lý Giám đốc Phát triển Kinh doanh & Trưởng phòng Kinh doanh Sản phẩm Phân bón hữu cơ tại GreenFeed Group.

Nhận thông báo khi có podcast mới: