Brand Talks

Supply Chain Management #3: Tối ưu chi phí để gia tăng doanh số và lợi nhuận

Sau những chia sẻ về các biện pháp cân bằng cung cầu trong quy trình quản lý và vận hành chuỗi cung ứng, số thứ 3 của series Supply Chain Management sẽ thảo luận về những yếu tố cần lưu tâm trong quá trình cân đối chi phí với sản lượng (volume), khả năng đáp ứng (velocity) khi phát sinh đơn hàng trong thực tế giữa phòng Sales và Logistics.

Supply Chain Management là series cung cấp những trải nghiệm, kinh nghiệm từ chị Lý Ngọc Phương – Former Strategic Planning Manager tại Wilmar CLV về các yếu tố nền tảng của quy trình quản lý chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp.

Xem bài viết tại đây.

Nhận thông báo khi có podcast mới: