Brand Talks

Tiếp thị mùi hương #2: Chạm đa giác quan với tiếp thị mùi hương

Lựa chọn hoặc phát triển mùi hương đặc trưng riêng cho thương hiệu là quá trình tìm ra điểm cân bằng giữa đối tượng mục tiêu, chiến lược định vị và cá tính riêng của người sáng lập – đây cũng chính là điểm sống còn, là linh hồn của từng thương hiệu.

Vậy quá trình này thường được diễn ra như thế nào? Có điểm nào thương hiệu cần lưu ý và khi đặt mùi hương vào trong từng nhóm sản phẩm/ dịch vụ, mùi hương sẽ thể hiện được vai trò ra sao? Cùng tìm câu trả lời trong số thứ hai của chuỗi podcast “Scent Marketing”.

Scent Marketing #2: Chạm đa giác quan với tiếp thị mùi hương | bởi Phố Hương | Brands Vietnam
Lựa chọn hoặc phát triển mùi hương đặc trưng riêng cho thương hiệu là quá trình tìm ra điểm cân bằng giữa đối tượng mục tiêu, chiến lược định vị và cá tính riêng của người sáng lập – đây cũng chính là điểm sống còn, là linh hồn của từng thương hiệu.

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: