Brand Talks

Passport to Marketing #3 – Khái quát về Trade Marketing

Chia sẻ bởi anh Nguyễn Hoàng Khang, Quản lý cấp cao phát triển kênh phân phối của Coca-Cola.

“Passport to Marketing”, series video chia sẻ từ những người dẫn đường kinh nghiệm, sẽ là “giấy thông hành” giúp bạn sải bước tự tin vào thế giới Marketing đầy màu sắc, với những hiểu biết nền tảng và định hướng nghề nghiệp rõ ràng về nơi bạn muốn đến.

Nhận thông báo khi có podcast mới: