Brand Talks

Rural Distribution #1: Hệ thống phân phối nông thôn tỉnh, vùng sâu vùng xa

Nếu như ở những thành phố lớn thương hiệu phải đa dạng chiến lược phân phối cho các kênh khác nhau thì nông thôn là “mặt trận” mà thương hiệu phải tổng lực vào chiến lược kênh GT bởi đó là đặc thù hệ thống kênh phân phối ở khu vực này.

Trong số đầu tiên của series, hãy cùng Brands Vietnam và anh Nguyễn Quang Hiệp tìm hiểu tổng quan hệ thống kênh phân phối ở nông thôn, từ đó thương hiệu sẽ có góc nhìn toàn cảnh khi xây dựng chiến lược phân phối ở khu vực này.

Nhận thông báo khi có podcast mới: