Brand Talks

Re-think CSR #20: Bàn về bộ tiêu chuẩn ESG

“Hơn 60% doanh nghiệp tại Việt Nam có xu hướng ưu tiên khía cạnh Quản trị (G) hơn Môi trường (E) và Xã hội (S). Và điều này phù hợp với chiến lược ưu tiên phát triển kinh doanh của doanh nghiệp khi họ cần tối ưu hóa quản trị, bộ quy tắc ứng xử để có nền tảng bền vững bên trong rồi mới phát triển chính sách bên ngoài xã hội và môi trường”.

Hãy cùng Brands Vietnam và ông Nguyễn Văn Thăng Long – Giảng viên cấp cao tại Đại học RMIT Việt Nam, bàn về bộ tiêu chuẩn ESG trong số tiếp theo của series Re-think CSR.

Nhận thông báo khi có podcast mới: