Brand Talks

Re-think CSR #19: “Biến đổi khí hậu bắt đầu truyền cảm hứng cho hoạt động CSR”, Chief Planner MIR Activation

“Truyền thông hoạt động CSR về biến đổi khí hậu là việc nên làm. Bởi nhiều người vẫn nghĩ rằng ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ của chính phủ, các tổ chức xã hội, những chuyên gia môi trường và tự nhiên. Nên nếu doanh nghiệp không lên tiếng thông qua các phương tiện truyền thông thì sẽ khó có thể tạo ra thay đổi về nhận thức”.

Đó là chia sẻ của ông Khôn Phạm – Chief Planner tại MIR Activation, trong cuộc trò chuyện cùng Brands Vietnam về tương quan của biến đổi khí hậu và thương hiệu.

Xem bài viết tại đây.

Nhận thông báo khi có podcast mới: