Brand Talks

Quản trị Sáng tạo #6: Quản lý mâu thuẫn nội bộ từ “gốc rễ” đến “giảng hòa”

Giữa hàng trăm cá tính độc đáo, hàng ngàn ý tưởng sáng tạo, việc xảy ra mâu thuẫn trong Creative Agency là điều khó thể tránh khỏi. Như một ngọn lửa, mâu thuẫn có thể đốt cháy mọi thứ nếu không được kiểm soát. Nhưng nếu biết giải quyết mâu thuẫn đúng hướng, nó sẽ là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong số thứ 6 của podcast series “Quản trị Sáng tạo”, hãy cùng Brands Vietnam tìm hiểu về những mâu thuẫn phổ biến trong Creative Agency cũng như tham khảo cách quản lý chúng.

Quản trị Sáng tạo #6.1: Quản lý mâu thuẫn nội bộ từ “gốc rễ” đến “giảng hòa” | bởi Lam Phương | Brands Vietnam
Giữa hàng trăm cá tính độc đáo, hàng ngàn ý tưởng sáng tạo, việc xảy ra mâu thuẫn trong Creative Agency là điều khó thể tránh khỏi. Như một ngọn lửa, mâu thuẫn có thể đốt cháy mọi thứ nếu không được kiểm soát. Nhưng nếu biết giải quyết mâu thuẫn đúng hướng, nó sẽ là một nguồn năng lượng mạnh mẽ, thú…

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: