Brand Talks

Đúng nhận sai sửa #3: Creative Idea – Tìm ý tưởng theo kiểu “Chùa Một Cột”

Một trong những lỗi phổ biến khi xây dựng ý tưởng truyền thông chính là cố phân tán ý tưởng để giải quyết càng nhiều vấn đề càng tốt. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi căn nguyên của “lỗi” này đến từ đâu và như thế nào mới là một ý tưởng tốt cho thương hiệu?

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí phải “ăn ngủ” với ý tưởng như Creative Manager tại Admicro và hiện đang là Creative Trainer tại No More Lies, Senior Copywriter tại Happiness Saigon, trong số lần này, anh Nguyên sẽ mang đến góc nhìn thực tế hơn về câu chuyện làm ý tưởng sao cho hiệu quả.

Đúng nhận sai sửa #3: Creative Idea – Tìm ý tưởng theo kiểu “Chùa Một Cột” | bởi Phương Quyên | Brands Vietnam
Một trong những lỗi phổ biến khi xây dựng ý tưởng truyền thông chính là cố phân tán ý tưởng để giải quyết càng nhiều vấn đề càng tốt. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi căn nguyên của “lỗi” này đến từ đâu và như thế nào mới là một ý tưởng tốt cho thương hiệu?

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: