Brand Talks

Deep Dive #13.1: Sự tiến hoá của social – Từ earned media đến owned và paid media

Trong số thứ 13 của series Deep Dive, Brands Vietnam sẽ thảo luận về vai trò của mạng xã hội và những cách đầu tư phù hợp trong bối cảnh tiến hoá thần tốc của nền tảng này.

Sở dĩ Brands Vietnam đặt vấn đề này vì ở thời điểm 2016, mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam là Facebook và Instagram. Nhưng từ năm 2020 trở đi đã có nhiều biến đổi như sự trỗi dậy của Crypto, kéo theo các mạng xã hội nhắn tin theo nhóm như Telegram, WhatsApp, và gần đây là sự trỗi dậy của nền tảng giải trí video ngắn TikTok.

Vậy việc định nghĩa Social Media hiện nay có gì khác so với trước kia? Sự phát triển của các mạng xã hội mới tác động như thế nào đến người dùng, thương hiệu? Và nếu đầu tư thì thương hiệu nên đầu tư và kiểm soát khoản đầu tư như thế nào?

Xem bài viết đầy đủ tại đây.
Nhận thông báo khi có podcast mới: