Brand Talks

Deep Dive #12.2: 5 ứng dụng của ChatGPT trong ngành Marketing

phần 1, Brands Vietnam đã đề cập đến việc ChatGPT nói riêng và AI nói chung đang trở thành một xu hướng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp. Phần tiếp theo, anh Hồ Đông Thụ sẽ đề cập đến ảnh hưởng của xu hướng này đối với ngành Marketing. Những ưu và nhược điểm của AI cũng như vai trò của chúng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Xem bài viết tại đây.

Nhận thông báo khi có podcast mới: