Brand Talks

Deep Dive #12.1: ChatGPT – Trào lưu hay xu hướng?

Sau những lời khen đến từ Silicon Valley và Phố Wall, ChatGPT của Open AI đã trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều câu hỏi được đặt ra rằng liệu ChatGPT sẽ đặt nền móng cho việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ công việc sâu hơn hay đơn thuần chỉ là ngọn cờ làm sôi động lại dòng vốn đổ vào các công ty AI sau mô hình Kinh Tế Chia Sẻ hay gần đây là Blockchain đã không còn sức hút.

Hãy cũng Brands Vietnam tìm câu trả lời này cùng ông Hồ Đông Thụ, Sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Think Digital Việt Nam.

Xem bài viết tại đây.

Nhận thông báo khi có podcast mới: