Brand Talks

Bookaholic #28 – Manager cực phẩm: Muốn có “phẩm” thì phải chịu “cực”

1 năm, xuất bản 3 quyển sách, sự “năng suất” đó của anh Trần Hùng Thiện ắt hẳn sẽ khiến bạn phải tự hỏi liệu anh có một kế hoạch nào đó cho việc này hay không. Nhưng không có kế hoạch nào ở đây cả, anh chỉ đơn giản là tìm kiếm niềm vui trong việc chia sẻ. Và để hoàn thiện được 189 trang cho “Manager cực phẩm” là 6 tháng viết liên tục, trong sự lật dỡ những ký ức cũ của hơn 20 năm làm nghề và nỗ lực tìm gặp những góc nhìn mới.

Podcast Bookaholic số này bàn về chuyện quản lý dưới góc nhìn của một người từng được quản lý và đang là quản lý, về một “manager cực phẩm” đúng nghĩa, mà như anh Thiện có nói vui, là muốn có “phẩm” thì phải chịu “cực”.

Bookaholic #28 – Manager cực phẩm: Muốn có “phẩm” thì phải chịu “cực” | bởi Phố Hương | Brands Vietnam
1 năm, xuất bản 3 quyển sách, sự “năng suất” đó của anh Thiện khiến tôi không thể không hỏi liệu anh có một kế hoạch nào đó cho việc này hay không. Anh bảo không, không có kế hoạch nào ở đây, anh chỉ đơn giản là tìm kiếm niềm vui trong việc chia sẻ. Nhưng để hoàn thiện được 189 trang cho Manager cực…

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: