Brand Talks

5 phút bổ não #3: Kỹ thuật "phá băng" khi phỏng vấn nhóm

Trong tập này, mình sẽ mang đến một nội dung khá thú vị. Đó là quy trình “phá băng” (Ice Breaking) trong một buổi phỏng vấn nhóm. 

Đây là một kỹ năng không chỉ cần thiết đối với các marketer dấn thân vào con đường nghiên cứu người tiêu dùng, mà còn hữu ích cho nhiều lĩnh vực khác trong công việc và đời sống nữa.

Bởi trong một buổi trò chuyện với những người mình mới mới quen làm sao có thể khiến họ cảm thấy thoải mái, cởi mở để dễ dàng chia sẻ tâm tư nguyện vọng từ đó khám phá những insight dấu kín?

Tìm hiểu thêm về ⁠kỹ thuật đặt câu hỏi đào sâu insight⁠.

Nhận thông báo khi có podcast mới: