Brand Talks

The Data Show #4: 3 nhóm hoạt động thúc đẩy tăng trưởng bằng hệ thống CRM

Không chỉ là hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng đã định danh, CRM còn có thể được dùng để triển khai những hoạt động giúp (1) tăng số lượng khách hàng, (2) tăng tỷ lệ chuyển đổi và (3) tối ưu chi phí. Tất cả đều dựa trên những nền tảng phân tích “mô hình RFM”, “Golden Number” mà anh Tín Lê đã chia sẻ trong  “The Data Show” – một format nội dung mới của Brands Vietnam.

Xem bài viết tại đây.

Xem khoá học đầy đủ tại đây.

Nhận thông báo khi có podcast mới: