Dự đoán xu hướng marketing 2016

Bao gồm những dự đoán từ các chuyên gia và các nguồn báo chí, bộ sưu tập này sẽ cho bạn một bức tranh đa chiều về các xu hướng marketing được dự đoán sẽ phát triển mạnh trong năm 2016.

Marketing Trends 2016