Marketer Kurokawa Kengo
Kurokawa Kengo

Founder / CEO @ Asia Plus Inc.

Tầng lớp thu nhập trung bình / cao của Việt Nam họ sống như thế nào

Tầng lớp thu nhập trung bình / cao của Việt Nam họ sống như thế nào

Tầng lớp thu nhập trung bình và giàu có ( Middle and affluent class - MAC) là một trong những thuật ngữ khi chúng ta thảo luận về những cơ hội kinh doanh ở những quốc gia đang phát triển giống như Việt Nam. Định nghĩa của MAC theo Boston Consulting Group là những ai có thu nhập hộ gia đình từ 15 triệu VNĐ trở lên sẽ là thuộc tầng lớp thu nhập trung bình và thu nhập hộ gia đình từ 30 triệu VNĐ trở lên sẽ thuộc tầng lớp thu nhập cao. Ở Việt Nam, số lượng MAC là 12 triệu người vào năm 2012 và dự kiến đạt tới 33 triệu người vào năm 2020 (Chi tiết bản báo của của BCG có thể coi ở đây)

Bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi “Q&Me”, chúng tôi đã tìm hiểu những điểm khác biệt gì giữa việc so sánh các lớp thu nhập hộ gia đình từ 10 – 20 triệu, 20 – 30 triệu và nhiều hơn 30 triệu .

Hầu hết các điểm khác biệt có thể tìm thấy ở việc sử dụng các thiết bị điện tử . Chúng tôi có nghe rằng smartphone penetration ở Việt Nam là 35%. Và hầu hết những người có thu nhập trung bình họ sử dụng smartphone. Khảo sát của chúng tôi đã tìm ra rằng 80% các lớp thu nhập trên đều sử dụng smartphone. Và điều thú vị là tỉ lệ sử dụng iPhone cao hơn khi thu nhập cao hơn. Hơn một nửa số người có thu nhập từ 30 triệu trở lên sử dụng iPhone.

Và họ cũng có những trải nghiệm quốc tế tốt hơn. Thu nhập cao hơn, họ có nhiều mối quan hệ với bạn bè hoặc người thân ở nước ngoài hơn. Mặc dù có nhiều ngoại lệ nhưng chúng ta có thể nói rằng những người có nhiều mối quan hệ quốc tế hơn thường có xu hướng ở trong nhóm những người giàu có

Khi nói đến vấn đề giải trí, câu hỏi sẽ hỏi về những trải nghiệm khi du lịch. Tỉ lệ những người đã từng du lịch nước ngoài trong vòng 12 tháng qua là 18%, 31% và 56% khi thu nhập ở lớp cao hơn. Và ở trải nghiệm du lịch quốc tế, thông qua các cuộc phỏng vấn chuyên sâu chúng tôi nhận thấy rằng mức độ phổ biến của các sản phẩm quốc tế như thế nào. Bọn họ tin tưởng rất ít vào các thương hiệu ở Việt Nam và hầu hết họ dùng các mối quan hệ ở nước ngoài của mình để mua hàng trên website và thông qua các kênh tin tưởng để vận chuyển về Việt Nam

Thông qua các cuộc khảo sát, chúng tôi nhận ra rằng những hộ gia đình ở tầng lớp thu nhập trung bình hoặc thu nhập cao không phải là những người giàu có, chỉ có 1 số ít trong đó là thực sự giàu. Hầu hết những MAC hưởng thụ cuộc sống của họ với một mức tiêu xài có kế hoạch. Họ có mục đích để có một cuộc sống tốt hơn là mua được một căn nhà đẹp và xe hơi thông qua sự làm việc nỗ lực của họ.

Trang chủ: http://qandme.net/