2017 - một năm tốt cho nền kinh tế nói chung nhưng bất ổn với thị trường FMCG

Kết thúc năm 2017, nền kinh tế Việt Nam cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong suốt 10 năm qua.

Tốc độ tăng trưởng GDP vượt mục tiêu chính phủ đề ra và sự tăng trưởng thể hiện ở tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Chỉ số CPI cũng đạt dưới mức chỉ tiêu đề ra là 4%. Tất cả những điều này đều cho thấy những nỗ lực của chính phủ trong việc kiểm soát lạm phát và kích thích đầu tư thực sự mang lại hiệu quả. Bên cạnh đó, mức độ thu hút của Việt Nam trên trường quốc tế cũng được cải thiện mạnh mẽ, theo báo cáo GCR được công bố tại Diễn Đàn Kinh tế Thế giới 2017.

Tuy nhiên, "bất ổn" lại là từ khóa được nhắc nhiều nhất khi nói đến thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam trong suốt 2 năm qua. Mức tăng trưởng của thị trường FMCG trên toàn quốc đo lường tại kênh thương mại truyền thống vào năm 2017 cho thấy sự tăng trưởng 5,4% so với mức tăng 4,9% vào năm 2016. Nhưng một điều đáng chú ý là mức tăng trưởng của thị trường này lại sụt giảm mạnh trong quý cuối của năm 2017 với nhiều lý do khách quan và chủ quan cần phải được ghi nhận và phân tích.

Xét về sự tăng trưởng của thị trường FMCG tại khu vực nông thôn và thành thị, sự tăng trưởng tại khu vực nông thôn vẫn tiếp diễn trong năm 2017 nhưng nhiều biến động hơn so với năm trước. Mặc dù vậy, thị trường nông thôn vẫn được xem là nguồn tăng trưởng mới đối với rất nhiều nhà sản xuất. Và để có những thắng lợi tại khu vực tiềm năng này, các nhà sản xuất cần phải thấu hiểu rõ hơn nữa về người tiêu dùng nông thôn cũng như đâu là nơi mà họ cần phải tập trung ưu tiên để mở rộng kinh doanh.

Những thông tin trên đây được tổng hợp từ báo cáo Nielsen Market Pulse Q4/2017 - một báo cáo cập nhật bức tranh tổng thể của thị trường FMCG trên toàn quốc. Vui lòng bấm vào đây để tải báo cáo đầy đủ của Nielsen.