[PBI] Báo cáo thống kê thương hiệu – các hãng hàng không [Airline]

Hiện tại W&S đang thực hiện một chương trình nghiên cứu độ phổ biến của các thương hiệu sản phẩm / dịch vụ tiêu biểu trên thị trường Việt Nam, nhằm cung cấp tư liệu tham khảo cho các doanh nghiệp. Dựa trên phương thức xác định chỉ số phổ biến thương hiệu tức PBI (Popular Brand Index), W&S phân tích và cung cấp thông tin thống kê các thương hiệu sau các khảo sát quy mô lớn mà chúng tôi thực hiện mỗi tháng.

Trong tháng 3, 2015, W&S công bố kết quả thống kê thương hiệu các hãnh hàng không [Airline]

Chi tiết:

- Thời gian thực hiện nghiên cứu: 04/03/2015 - 10/03/2015

- Tổng số mẫu nghiên cứu: từ 800 đến 1000

- Đối tượng nghiên cứu: Người sử dụng dịch vụ hàng không

- Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát trực tuyến (số lượng nam và nữ bằng nhau)

- Thông tin khác: Đối tượng nghiên cứu có sử dụng dịch vụ hàng không trong vòng 1 đến 3 tháng gần đây

Thương hiệu được thống kê: Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstart Pacific Airlines, Japan Airlines, Singapore Airlines.

Kết quả thống kê cho biết:

  • Tỉ phần xuất hiện đầu tiên trong tâm trí khách hàng [top of mind] của mỗi thương hiệu tương ứng

  • Độ phủ truyền thông [expansive] của các thương hiệu

  • Tỉ phần sản phẩm được sử dụng trong quá khứ của các thương hiệu [ever used]

  • Tỉ phần sản phẩm của thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn trong lần mua gần nhất [last purchased]

  • Dự định mua trong tương lai của người tiêu dùng đối với từng thương hiệu [intention]

Vui lòng truy cập vào trang web sau để xem thêm các báo cáo ngành khác:http://vinaresearch.jp/pbi/list.php?IDcategory=2

Nguồn: Công ty Nghiên Cứu Thị Trường W&S

Bộ phận Nghiên cứu thị trường

Trang web tại Việt Nam: http://vinaresearch.jp/

Trang web tại Đông Nam Á: http://wsgroup-asia.com

Tel: +84 8 3822 3215 Email: [email protected]