[Infographic] Tổng quan về tình hình đi du lịch trong và ngoài nước của thành viên Vinaresearch trong năm 2014

Dựa trên khảo sát của cộng đồng khảo sát trực tuyến Vinaresearch, cứ 10 người trong độ tuổi từ 21 - 40 và có thu nhập hộ gia đình từ 7.5 triệu trở lên thì có 2 người đã đi du lịch trong năm 2014. Trong đó. số người đi du lịch nước ngoài chỉ chiếm 7.4%, du lịch trong nước chiếm 92.6%.

Hãy đọc Infographic dưới đây để biết được những thông tin cơ bản về ngành du lịch năm 2014 và mức độ phổ biến của những công ty du lịch tại Việt Nam.

Nguồn: Công ty Nghiên cứu thị trường Vinaresearch.net