Kết thúc năm 2017 và sẵn sàng cho năm 2018 cùng với Nielsen Composite Score Index

Đã đến lúc các nhà sản xuất nghĩ đến "Những Hành Động Tiếp Theo" cho doanh nghiệp của mình trong bối cảnh của thị trường FMCG hiện tại. Hãy cùng khám phá những xu hướng mới nhất trên thị trường cũng như tìm hiểu những nguồn lực trọng yếu nào sẽ giúp thị trường FMCG tại VIệt Nam tăng trưởng trong tương lai. Và hãy cùng chúng tôi mở khóa những cơ hội tiềm năng thông qua các dữ liệu Đo lường Bán lẻ hiện tại, để sẵn sàng lên kế hoạch chiến lược tăng trường thông qua việc mở rộng những ngành hàng đầy tiềm năng trong tương lai.

Báo cáo "FMCG Opportunity Sighting Report" sẽ bao gồm:

  • Phân tích của 40 ngành hàng FMCG trong 3 năm tại thị trường Việt Nam;
  • Nghiên cứu chuyên sâu về các chỉ số trọng yếu của ngành hàng - doanh thu dự kiến đạt được, tốc độ tăng trưởng, các kênh phân phối phổ biến & những cơ hội khác để giúp ngành hàng tăng trưởng;
  • Phân tích hiệu suất kinh doanh của ngành hàng: top các thương hiệu dẫn đầu thị phần, xu hướng thị phần của ngành hàng trong 3 năm qua, số lượng những sản phẩm mới được tung ra thị trường, những thành công và tiềm năng của các sản phẩm mới này trên thị trường trong những năm gần đây;
  • Cuối cùng, tổng hợp các chỉ số KPIs này để cùng nhìn thấy tiềm năng thực sự của ngành hàng và sẽ xác định được nhưng hành động tiếp theo các nhà sản xuất nên làm để nắm bắt cơ hội tăng trưởng.

Báo cáo "Nielsen Marker Report" sẽ giúp trả lời các câu hỏi mà nhà sản xuất thường gặp:

  • Tiềm năng của thị trường Việt Nam so với các thị trường khác trong khu vực như thế nào?
  • Đâu là khu vực tiềm năng nhất cho thị trường FMCG? Đâu là các ngành hàng lớn đang dẫn đầu xu hướng?
  • Đâu là ngành hàng tiềm năng nhất để bắt đầu tại một thị trường mới?
  • Đâu là những ngành hàng đang tăng trường tại khu vực mang đầy tiềm năng tại Việt Nam?

Tìm hiểu nội dung cụ thể

Chúng tôi rất vui nếu có cơ hội được trình bày giải pháp này của chúng tôi trực tiếp cho các bạn để giúp các bạn khám phá "những điều tiếp theo của thị trường FMCG" nhằm tăng trưởng việc kinh doanh của bạn. Vui lòng liên hệ trực tiếp với đại diện Nielsen của bạn ngay hôm nay hoặc liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]