Mời tham dự Webinar “Mở khóa cơ hội để phát triển tại khu vực ASEAN”

Ngành hàng nào sẽ tăng trưởng mạnh mẽ tại khu vực ASEAN trong vòng 10 năm tới? Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng của khu vực? Và đâu sẽ là nơi có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong số 700 tỉnh thành đang hiện hữu của khu vực Đông Nam Á? Chắc chắn câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ rất bất ngờ.

Hãy cùng với Regan Leggett, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Thought Leadership & Foresight, Phụ trách Các Thị Trường Phát Triển, Nielsen và Dr Fraser Thompson, Giám đốc, AlphaBeta khám phá những cơ hội mới trong tương lai tại khu vực ASEAN.

Thời gian: Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017, 1.00pm – 2.00pm

ĐĂNG KÍ NGAY TẠI ĐÂY!

Những điểm chính trong hội thảo trực tuyến:

1. CÔNG CỤ MỚI: Tại hội thảo trực tuyến lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tiếp cận mới cũng như những công cụ mới mà các doanh nghiệp nên sử dụng để hiểu và nắm bắt kịp thời sự thay đổi của người tiêu dùng cũng như thị trường.

2. "NHÂN TỐ" MỚI: Chúng tôi cũng sẽ giúp các bạn tìm hiểu đâu là những chỉ số và nhân tố cốt yếu sẽ ảnh hưởng đến những thay đổi mà mang đến những cơ hội mới cho doanh nghiệp.

3. NHU CẦU MỚI: Hội thảo trực tuyến cũng sẽ giúp các bạn hiểu được nhu cầu của người tiêu dùng trong khu vực ASEAN sẽ thay đổi như thế nào? Đâu là những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng trong khu vực này? Đâu sẽ nơi tốt nhất để bắt đầu và khi nào sẽ là thời điểm mang lại hiệu suất sinh lợi cao nhất và làm thế nào để các doanh nghiệp có thể sử dụng những công cụ này để đưa ra những quyết định đầu tư tốt nhất để nắm bắt cơ hội phát triển.

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi để biết và hiểu rõ hơn những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tương lai để nắm bắt kịp thời những xu hướng thay đổi liên tục của người tiêu dùng. ĐĂNG KÍ NGAY BÂY GIỜ.