Marketer Nguyen Cuc
Nguyen Cuc

Marketing @ VMG Media

[Inforgraphic] Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với SMS Marketing

Cùng nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với SMS Marketing. Tài liệu được Việt hóa bởi VMG Media.

VMG Media - www.brandsms.vn