[Video] Giải pháp quản lý danh mục sản phẩm và tối ưu hóa quầy kệ

Tại Nielsen, chúng tôi nhận ra mối quan hệ không thể tách rời giữa việc quản lý danh mục sản phẩm và việc trưng bày hàng hóa trên kệ hàng trưng bày tại cửa tiệm. Do đó, chúng tôi rất tự hào để giới thiệu một giải pháp tích hợp, được tự động hóa dựa trên nền tảng điện toán đám mây mà chúng tôi gọi là Giải pháp quản lý danh mục sản phẩm và tối ưu hóa quầy kệ (Nielsen Assortment and Space Optimization - ASO).

Giải pháp của chúng tôi sẽ kết hợp các dữ liệu thời gian thực (real-time) cung với các phân tích nhận diện không gian và cho ra các mô hình planograms (sơ đồ cho biết vị trí của các sản phẩm trên kệ hàng) để đảm bảo mỗi sản phẩm trong từng ngành hàng được bố trí tại những vị trí tối ưu nhất trên kệ hàng tại điểm bán nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cũng như giảm thiểu mức độ rủi ro của hàng tồn kho nhằm mang đến lợi nhuận cao nhất cho cả nhà sản xuất và đối tác bán lẻ của họ.

Hãy xem video bên dưới của chúng tôi để hiểu rõ thêm về "Giải pháp quản lý danh mục sản phẩm và tối ưu hóa quầy kệ" của chúng tôi.

Bên cạnh đó, vui lòng bấm vào đường link bên dưới để xem bài viết phân tích "Kệ Hàng: Khoa học đằng sau nghệ thuật trưng bày" của chị Nguyễn Phương Thảo, Quản Lý Cấp Cao, Bộ phận Giải Pháp Kinh Doanh Tối Ưu (Sale Effectiveness), Nielsen Việt Nam.

Video: Giải pháp Quản lý danh mục sản phẩm và tối ưu hóa quầy kệ