Marketer Kurokawa Kengo
Kurokawa Kengo

Founder / CEO @ Asia Plus Inc.

Hồ Chí Minh vs Hà Nội - Sự khác biệt giữa tính cách và giá trị

Gần đây Asia Plus Inc. đã tiến hành một cuộc khảo sát về sự khác nhau giữa người TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thông quan dịch vụ của Q&Me. Tôi đã đọc và nghe nhiều về sự khác nhau giữa các thành phố lớn của Việt Nam, gồm cả những câu chuyện rằng TP HCM giống với Osaka còn Hà Nội lại giống với Tokyo. Đến nay thì đã có nhiều tham luận viên trả lời các câu hỏi của chúng tôi và tôi nghĩ rằng đó là thời điểm tốt để chúng tôi tự tìm câu trả lời của chính mình.

Trước hết, chúng tôi đã hỏi họ nghĩ thế nào về bản thân mình. Đối với câu hỏi này, người TP HCM đã đề cập đến "sự cởi mở (28%)" và "dễ tính (22%)" trong khi người Hà Nội tự xem mình là "lịch sự (25%)" và "giàu cảm xúc (22%)".

Điều thú vị là quan điểm của họ về phía bên kia. Người TP HCM coi người Hà Nội là "chăm chỉ (21%)", "cầu kỳ (24%)", và "bướng bỉnh (18%)" mà điều này lại khá là khác với quan điểm của người Hà Nội về chính bản thân họ. Cách người Hà Nội nhìn nhận người TP HCM lại khá giống với các kết quả thu được từ quan điểm của những người này. Tuy nhiên người Hà Nội thường có khuynh hướng tự chấm điểm cao hơn cho mình về các từ ngữ như "có logic" và "sáng tạo" so với điểm số họ chấm cho người TP HCM.

Sự khác biệt về các thành phố cũng được thể hiện khi họ nghĩ về những thứ quan trọng trong cuộc đời. Đối với cả hai bên, “chăm sóc gia đình (TP HCM - 51%, Hà Nội - 49%)” và “nỗ lực (TP HCM - 44%, Hà Nội - 47%)” nằm trong top 2 những câu trả lời. Nhưng những điều sau đó lại có sự khác biệt. Người TP Hồ Chí Minh coi "thăng tiến trong công việc (37%)" là điều có giá trị tiếp theo, trong khi người Hà Nội lại lựa chọn tiêu chí "làm việc chăm chỉ (37%)".

Quan điểm của họ về hôn nhân là thế nào? “chăm sóc tốt cho gia đình (TP HCM=50%, Hà Nội=45%)” là những câu trả lời phổ biến nhất và “lòng tốt (TP HCM=39%, Hà Nội=34%)” xếp ngay sau. Hà Nội tiếp đó coi trọng "nền tảng kinh tế tốt (32%)" trong khi người TP HCM đã đề cập đến "nền tảng gia đình tốt (29%)". Cũng bằng cách này, nếu chúng tôi thực hiện cuộc khảo sát ở Nhật Bản thì những câu trả lời ở top đầu sẽ là "phù hợp tính cách", "đồng giá trị" và "mức độ ổn định kinh tế tốt". Chúng tôi coi trọng giá trị đặc điểm cá nhân hơn giá trị gia đình.

Có lẽ chúng tôi sẽ thực hiện cuộc khảo sát này với sự tham gia của nhiều thành phố hơn. Chi tiết đầy đủ của báo cáo này có thể tìm thấy tại đây.