Marketer Bùi Tuấn Anh
Bùi Tuấn Anh

Chủ hiệu sách Solomon @ Hiệu sách Solomon

Bản tuyên ngôn của marketing truyền miệng

13 điều mà người làm marketing truyền miệng (WOMM) cần thuộc nằm lòng, trích trong cuốn sách Word of mouth marketing của tác giả Andy Sernovitz

 1. Đạo đức là điều quan trọng nhất.
 2. Khách hàng vui vẻ là quảng cáo tuyệt nhất. Hãy làm họ hài lòng.
 3. Marketing rất đơn giản. Hãy được sự tôn trọng và giới thiệu của khách hàng. Họ sẽ marketing giúp bạn, hoàn toàn miễn phí.
 4. Dịch vụ tuyệt vời khởi đầu cho cuộc hội thoại tuyệt vời.
 5. Marketing là những việc bạn làm, không phải những điều bạn nói.
 6. Lời truyền miệng tiêu cực là một cơ hội. Hãy lắng nghe và học hỏi.
 7. Mọi người đang trò chuyện rồi. Lựa chọn duy nhất của bạn là tham gia vào cuộc trò chuyện.
 8. Trở nên thú vị hoặc vô hình.
 9. Một việc không đáng nói thì cũng không đáng làm.
 10. hãy làm cho câu chuyện về công ty của bạn trở thành một câu chuyện hay.
 11. Làm việc ở công ty mà mọi người muốn nói đến thú vị hơn nhiều.
 12. Sử dụng sức mạnh của sự truyền miệng để khiến các doanh nghiệp đối xử với mọi người tốt hơn.
 13. Marketing trung thực làm ra nhiều lợi nhuận hơn.

===================

*Nguồn: hansilangthang.

Để tìm kiếm các cuốn sách về loại hình "Word of mouth marketing", liên hệ: hiệu sách Solomon