Khảo sát về sự phổ biến của các ứng dụng nhắn tin miễn phí tại Việt Nam

Asia Plus Inc. (Tokyo, Nhật Bản) đã tiến hành khảo sát về “ứng dụng nhắn tin miễn phí tại Việt Nam” thông qua dịch vụ khảo sát thị trường Q&Me (http://www.qandme.net).

Sự phổ biến của mạng xã hội đã mở rộng rất nhanh trên toàn thế giới và Việt Nam cũng giống như thế. Asia Plus Inc. đã tiến hành khảo sát để hiểu được sự phổ biến và hành vi sử dụng các ứng dụng nhắn tin xã hội ở Việt Nam

Để tham khảo thêm nhiều report khác mọi người có thể ghé thăm website http://qandme.net/