Video: Toàn cảnh thị trường thương mại truyền thống Việt Nam 2017

Kênh thương mại truyền thống tại Việt Nam đã, đang và sẽ là một kênh thương mại phức tạp, mang tính cạnh tranh cao với khoảng 1,4 triệu cửa tiệm trên toàn quốc.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng 30% cửa tiệm tại Việt Nam đóng góp đến 80% tổng doanh số ngành hàng FMCG. Kết quả này cho thấy rằng việc phân loại các cửa tiệm hoặc “nên tập trung ở đâu” là điều tối quan trọng để thành công. Do đó, để có một chiến lược thành công, điều quan trọng là chúng ta cần phải biết và hiểu rõ đâu là nơi chúng ta nên và không nên tiếp cận cũng như chúng ta cần và không cần làm những gì.

Hãy bấm vào hình bên dưới để xem video Toàn cảnh thị trường thương mại truyền thống Việt Nam của chúng tôi để khám phá toàn cảnh thị trường thương mại truyền thống tại Việt Nam và tìm hiểu xem chúng tôi sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội tăng trưởng thông qua việc mở rộng kênh phân phối hiệu quả như thế nào với những ví dụ cụ thể.

Vui lòng bấm vào đây để biết thêm chi tiết về giải pháp Nielsen Trade Dimension