Chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh

1. Giới thiệu tổng quan
Quy trình ra quyết định
Cách phân tích số liệu thị trường
Tổng hợp các kết quả phân tích để định hướng hành động
Lập kế hoạch hành động cụ thể
Xây dựng tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp:
Xác định những năng lực cốt lõi, phát triển năng lực thiết yếu
Xây dựng chiến thuật ngắn hạn nhằm phục vụ chiến lược dài hạn
Hoạch định một tầm nhìn và chiến lược cụ thể nhằm nâng cao giá trị của doanh nghiệp, tránh xây dựng khái niệm tầm nhìn, chiến lược mang tính hình thức.
Nâng cao phương pháp phân tích đối thủ cạnh tranh.

2. Nghiên cứu và Phát triển
Phương pháp hoàn thành dự án tối ưu nhất
Cách thức phân bổ ngân sách cho dự án hợp lý và hiệu quả nhất
Xác định mức độ thành công và rủi ro khi nghiên cứu một sản phẩm mới
Tư duy về định vị sản phẩm, xác định vị thế của sản phẩm đang có trên thị trường

3. Marketing
Cách thức phân bổ ngân sách quảng cáo/ bán hàng phù hợp với mỗi phân khúc thị trường
Cách lựa chọn công cụ quảng cáo phù hợp với chiến lược định vị sản phẩm
Xây dựng chiến lược giá cho mỗi dòng sản phẩm
Đánh giá hiệu quả của Marketing bằng định lượng

4. Dự báo bán hàng
Phân tích những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng dự báo bán hàng
Thiết lập và thực nghiệm các mô hình dự báo bán hàng

5. Sản xuất
Xác định qui mô và năng lực sản xuất hiệu quả
Lựa chọn các hạng mục đầu tư hiệu quả cho máy móc, thiết bị
Cân đối bố trí bộ máy nhân lực và lao động phù hợp nhất

6. Tài chính
Đánh giá, phân tích thông tin từ “Bảng cân đối tài sản“, “Bảng lưu chuyển tiền tệ”, “Bảng lỗ - lãi”
Nhận biết các chỉ số tài chính và đưa ra các quyết định
Cách thức sử dụng đòn bẩy tài chính như thế nào và các biện pháp xử lý khi thâm hụt ngân sách

7. Tổng kết khoá học
Đánh giá - Hệ thống hoá – Rút ra các bài học kinh nghiệm về các kỹ năng quản trị doanh nghiệp

NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?
- Hiểu rõ phương pháp luận và tư duy nền tảng về nghệ thuật kinh doanh và kỹ năng quản trị doanh nghiệp để áp dụng vào thực tế,
- Biết cách tổ chức bộ máy tối ưu, nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua việc phối hợp các quyết định, tăng cường sự gắn kết chiến thuật giữa các phòng ban.
- Nhận định được nguyên nhân của thất bại/thành công trong quản trị doanh nghiệp
- Xây dựng lộ trình phát triển với chiến lược dài hạn, biện pháp phòng tránh rủi ro và các tình trạng bị động, đối phó với các khó khăn ngắn hạn
- Biết cách làm thế nào để phát hiện và phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
- Có cơ hội trải nghiệm các ý tưởng kinh doanh, các quyết định về chiến lược - chiến thuật trong phần mềm của chương trình học trước khi quyết định áp dụng trong thực tế.

Chuyên gia giảng dạy:

Ông Đỗ Hoài Nam - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Cố vấn học thuật của VBS

Ông Đỗ Hoài Nam hiện là Thành viên HĐQT – Đại học Hoa Sen –Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng giữ các vị trí liên quan đến lĩnh vực đào tạo cấp cao như: Giám đốc Thames Business School VietNam, Chủ tịch HĐQT Trung tâm đào tạo – tư vấn Quốc tế, Phó phòng Bộ phận phát triển kinh doanh/ Phòng huấn luyện của Prudential Vietnam Assurance PLS, Phó Chủ nhiệm Khoa Đào tạo ngắn hạn cho các Doanh nghiệp tại Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội...Ngoài ra, Ông còn là giảng viên thỉnh giảng cho các tổ chức như: World Bank, UNDP...

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:
Thời gian : 18h-21h ngày 19/03/2017

Ms. Hoàng Nga- TP Tư vấn
Mobile: 0968.028.089 - 0902.233.805
Email: [email protected]/
Web: aei.vn