Marketer Đào Thu Hằng
Đào Thu Hằng

Senior Research Executive @ Viet Thai International

Chọn ai cho dịch vụ Data Collection?

Bạn / Công ty bạn rất giỏi chuyên môn phân tích dữ liệu cũng như tư vấn. Điều duy nhất bạn cần là tìm cho mình đội ngũ thu thập dữ liệu thị trường cho bạn? Câu hỏi đặt ra là Công ty Nghiên Cứu Thị Trường hay Đội ngũ tuyển tự do?

Thực ra mà nói điểm khác nhau lớn nhất chính là một bên có "Brand" còn bên kia thì không. Theo thói quen, thì khách hàng thường chọn các công ty NCTT hơn chính vì một từ "Brand". Trong suy nghĩ, các công ty có "brand awareness" càng cao thì mức độ tin tưởng cũng tin theo. Nếu bỏ qua yếu tố đó, thì Đội ngũ tuyển tự do cũng được đánh giá là một sự lựa chọn không hề kém cạnh.

Nếu những ai suy nghĩ rằng Đội ngũ tuyển tự do làm việc không chất lượng, thì nhận định đó không hoàn toàn chính xác. Đội ngũ cũng được tạo nên bởi những người có kinh nghiệm làm việc nghiên cứu thị trường và họ cũng rất quan trọng chuyện chất lượng để giữ nguồn khách hàng của mình. Ngoài ra, giá cả mà đội ngũ tự do cung cấp cũng khá cạnh tranh so với các công ty NCTT khác, vì họ không phải chịu quá nhiều chi phí.

Vì vậy, nếu bạn chỉ có nhu cầu dịch vụ "Data collection" và chi phí cho dịch vụ eo hẹp, lời khuyên chân thành nhất là tìm đến các đội ngũ này. Tuy nhiên, việc tìm họ ở đâu và làm sao biết được chất lượng của đội ngũ đó thật không dễ dàng. Có một giải pháp bạn có thể tham khảo chính là thông báo bạn đang có nhu cầu nghiên cứu, và họ sẽ tự tìm đến bạn.