Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh

Một slide đã cũ nhưng vẫn rất hay của Nielsen từ năm 2009, "Khác biệt thói quen tiêu dùng Hà Nội - Hồ Chí Minh".

Người ta hay bảo "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", nhưng slides như thế này luôn là time-less, không bao giờ cũ với thời gian...