Genzilla – Họ là ai? Tại sao chúng ta cần hiểu về họ?

Họ là thế hệ quyết định tương lai. Họ là những người dẫn dắt xu hướng hiện tại.

Sinh ra trong kỷ nguyên số hóa, Thế hệ Gen Z không ngần ngại trải nghiệm những điều mới lạ; với khả năng tiếp cận hầu hết mọi thông tin mà họ hứng thú.

Muốn đảm bảo thương hiệu của bạn đến với Gen Z đúng cách, đúng nơi và đúng thời điểm thì điều quan trọng là phải hiểu được thị trường tiềm năng tương lai này, điều gì thúc đẩy họ và làm thế nào để tương tác với họ.

Click vào nút Download tại đây để download bản báo cáo đầy đủ (miễn phí) và tìm hiểu thêm về GenZ tại Việt Nam.