2 phút tìm hiểu nhanh về phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất

Tìm hiểu mọi khía cạnh về giải pháp phần mềm ERP cho sản xuất có thể giúp doanh nghiệp của bạn tăng cường tiết kiệm chi phí và hoạt động hiệu quả hơn.

ERP sản xuất (Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) là gì?

ERP sản xuất là một giải pháp phần mềm và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) được sử dụng để lập kế hoạch, quản lý và cung cấp các chức năng cụ thể hỗ trợ các nhà sản xuất và hoạt động kinh doanh, tạo ra nền tảng quản lý kinh doanh hoàn chỉnh cho doanh nghiệp sản xuất.

Tại sao phần mềm ERP được sử dụng trong sản xuất?

Hệ thống ERP là một phần mềm quản lý sản xuất nhằm tăng hiệu quả tổ chức của doanh nghiệp sản xuất bằng cách quản lý và cải thiện cách sử dụng các nguồn lực của công ty. Cải thiện và giảm số lượng nguồn lực cần thiết mà không ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu suất là chìa khóa để cải thiện hiệu quả tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất. Với phần mềm ERP sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất có khả năng quản lý mọi khía cạnh quan trọng, từ hoạt động cửa hàng đến việc lập kế hoạch cung ứng và tồn kho.

Lợi ích của ERP đối với doanh nghiệp sản xuất

Có rất nhiều lợi ích có giá trị về hoạt động và tài chính khi có một hệ thống ERP sản xuất tích hợp, hiện đại, cả ở cấp vĩ mô và vi mô. Những lợi ích đáng chú ý nhất của ERP cho các doanh nghiệp sản xuất bao gồm:

 • Giảm thiểu sự dư thừa và tự động hóa các quy trình để tăng hiệu quả
 • Tối ưu hóa hoạt động sản xuất để nâng cao sản xuất
 • Cải thiện chuỗi cung ứng, kho hàng, vận chuyển và quản lý hàng tồn kho
 • Giảm thiểu rủi ro và tăng cường việc thực hiện các quy định
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn
 • Hợp nhất các phòng ban và so sánh các chỉ số trong toàn bộ doanh nghiệp
 • Ghi lại báo cáo thời gian thực cho các hoạt động và khả năng truy cập mọi lúc mọi nơi
 • Tập trung thông tin hoạt động và tài chính để nâng cao khả năng hiển thị và giao tiếp
 • Có được khả năng thích ứng khi đối mặt với những thay đổi hoặc gián đoạn của môi trường kinh doanh

Lợi ích của ERP đối với doanh nghiệp sản xuất

Nói chung, một hệ thống ERP sản xuất hợp lý hóa các hoạt động và cung cấp hỗ trợ giúp các nhà sản xuất phát triển kinh doanh và tăng doanh thu trong khi cải thiện chất lượng.

Sự khác biệt giữa ERP tiêu chuẩn và ERP sản xuất

Hệ thống ERP tiêu chuẩn là và một phần mềm ERP sản xuất sẽ có chung các chức năng cho tất cả chức năng cho mọi doanh nghiệp. Trong nhiều trường hợp, một hệ thống ERP cơ bản được xây dựng như một giải pháp phù hợp với mọi doanh nghiệp.

Tuy nhiên đối với doanh nghiệp sản xuất, ERP có thể thiếu khả năng tích hợp sản xuất và các chức năng chính cho một doanh nghiệp sản xuất cụ thể. Việc thiếu tích hợp có thể hạn chế khả năng xem dữ liệu cũng như các yêu cầu tùy chỉnh phần mềm để đáp ứng các yêu cầu riêng của ngành và doanh nghiệp.

Hệ thống ERP sản xuất được thiết kế đặc biệt cho doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các chức năng cao nhất cho các nhu cầu cụ thể của lĩnh vực sản xuất. ERP sản xuất cũng được tích hợp các quy trình kinh doanh cốt lõi với các quy trình sản xuất, cho phép hiển thị và kiểm soát đầy đủ mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất.

Khi nào một doanh nghiệp sản xuất cần ERP?

ERP sản xuất được thiết kế để quản lý hoạt động sản xuất. Các doanh nghiệp nên xem xét một giải pháp phần mềm ERP cho doanh nghiệp sản xuất để quản lý sản xuất khi các hệ thống và quy trình kinh doanh hiện có các đặc điểm:

 • Không còn hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả
 • Không còn hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp
 • Thiếu các yêu cầu bảo mật để giảm thiểu rủi ro

Việc xác định được các quy trình không hiệu quả là rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và tìm ra nút thắt cần cải thiện.

Vậy ERP nào tốt nhất cho nhà sản xuất?

Các giải pháp ERP sản xuất tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất với khả năng thích ứng với sự thay đổi và gián đoạn tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Ngày nay, có rất nhiều giải pháp hệ thống ERP và các lựa chọn triển khai khác nhau, tùy thuộc rất nhiều vào quy mô, chức năng và nhu cầu của một tổ chức sản xuất.

 • Hệ thống ERP tại chỗ cung cấp quyền kiểm soát, hỗ trợ quyền sở hữu hệ thống sau khi được triển khai. Điều này bao gồm chi phí rủi ro liên quan đến việc quản lý cơ sở hạ tầng phần cứng và hệ thống cho các nhà sản xuất
 • Hệ thống ERP đám mây (Cloud SaaS) có thể cung cấp cho các nhà sản xuất một hệ thống toàn diện nhưng linh hoạt với sự hỗ trợ, cập nhât, đào tạo liên tục và tùy chỉnh linh hoạt từ nhà cung cấp ERP
 • Hệ thống ERP bao gồm sự kết hợp của dịch vụ triển khai & lưu trữ tại chỗ kết hợp dựa trên đám mây cho một doanh nghiệp sản xuất. Các mô hình này có thể cung cấp cho người dùng ERP sự linh hoạt khi di chuyển giữa các mô hình phân phối hoặc tích hợp các lợi ích trong giai đoạn triển khai

Như vậy có thể thấy, hệ thống ERP là xương sống của mọi tổ chức công nghiệp, do đó việc áp dụng ERP sẽ giúp doanh nghiệp cách mạng hóa nhà máy sản xuất, qua đó đặt nền móng cho việc xây dựng mô hình sản xuất thông minh.

Nguồn: speedmaint.com