Hướng đi giúp quản lý sản xuất hiệu quả trong nhà máy thực phẩm

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, không có vai trò nào quan trọng hơn vai trò của quản lý sản xuất. Từ lập kế hoạch sản xuất đến đào tạo nhân viên, các nhà quản lý sản xuất là trung tâm của nhà máy thực phẩm. Một nhà quản lý sản xuất thực phẩm hiệu quả có khả năng kiểm soát thành thạo quy trình sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Sản xuất thực phẩm là một ngành kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận thấp, do đó, một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thực sự có thể sống hoặc chết dựa trên hiệu suất của quản lý sản xuất. Để duy trì một hoạt động kinh doanh sản xuất thực phẩm thành công, người quản lý sản xuất phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau và có khả năng thích ứng với những phức tạp một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Những điều tạo nên quản lý sản xuất thực phẩm tốt

Dưới đây là danh sách một số khả năng mà một nhà quản lý sản xuất thực phẩm thành thạo nên nắm vững khi giám sát quy trình sản xuất của nhà máy thực phẩm. Với tất cả những trách nhiệm và hơn thế nữa thì làm thế nào để nhà quản lý sản xuất có thể kịp thời nắm bắt? Nhà quản lý sản xuất có thể lựa chọn đầu tư vào công nghệ và cụ thể công nghệ sản xuất tiên tiến như IIoT,..

Kế hoạch sản xuất

Lập kế hoạch sản xuất là nhiệm vụ xác định khi nào các hoạt động sẽ diễn ra. Các yếu tố lập kế hoạch sản xuất trong thời gian thực và ngày đến hạn của các nhiệm vụ để áp dụng thứ tự thời gian và hiển thị chúng trong thời gian cần tuân theo. Lập kế hoạch sản xuất phù hợp có khả năng đảm bảo hoạt động sản xuất trôi chảy. Khả năng thích ứng với những thay đổi, chẳng hạn như nguyên vật liệu bị thiếu, là một khía cạnh quan trọng của một lịch trình sản xuất cần được chú trọng

Giám sát quá trình sản xuất

Trách nhiệm giám sát quá trình sản xuất bao gồm tất cả các nhiệm vụ được thảo luận trong các hoạt động lập kế hoạch sản xuất và lập kế hoạch dự án. Người quản lý sản xuất không chỉ phải nắm bắt được rằng từng công việc đang được hoàn thành theo kế hoạch mà họ còn phải khắc phục sự cố bất kỳ vấn đề nào phát sinh. Những vấn đề này có thể thay đổi từ việc tăng theo thời gian dẫn đến sự cố máy móc.

Kiểm soát chất lượng

Chất lượng sản phẩm là quan trọng hàng đầu khi xác định sản xuất thành công. Để duy trì kiểm soát chất lượng, người quản lý có trách nhiệm giám sát từng bước sản xuất để đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng cách. Nếu không, người quản lý sản xuất phải thực hiện các bước cần thiết để khắc phục sự cố trong khi loại bỏ bất kỳ sản phẩm lỗi nào khỏi quá trình sản xuất.

Sự an toàn

Sức khỏe và sự an toàn của người lao động và khách hàng được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất của một nhà quản lý sản xuất thực phẩm. Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm đảm bảo đáp ứng các quy định về sức khỏe và an toàn để bảo vệ khách hàng khỏi thực phẩm nhiễm bẩn cũng như thiết lập một môi trường làm việc an toàn cho nhân viên.

Bảo trì thiết bị

Bảo trì theo thời gian hiệu quả có thể là một yếu tố tạo ra sự khác biệt trong việc đảm bảo rằng các mục tiêu được đáp ứng và OEE được tối đa hóa

Nhân sự

Việc thu hút và giữ chân những người lao động có trình độ và chuyên môn ngày càng trở nên thách thức hơn bao giờ hết đối với công ty sản xuất thực phẩm. Đảm bảo rằng doanh nghiệp sản xuất có đầy đủ nhân viên với lực lượng lao động được đào tạo và có năng suất cao có thể là một công việc toàn thời gian.

Thực hành tốt nhất

Quản lý sản xuất bao gồm việc thực hiện các phương pháp tốt nhất để cạnh tranh, bao gồm sản xuất tinh gọn và cải tiến liên tục.

Vai trò của quản lý sản xuất là một vai trò khó khăn. Quản lý sản xuất có thể được thực hiện dễ dàng hơn nhiều thông qua việc tận dụng các công nghệ mới cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực vào các hoạt động sản xuất. Hầu như lĩnh vực sản xuất nào cũng có thể được cải thiện bằng cách có những hiểu biết đúng đắn thông qua các công nghệ.
Nguồn: Speedmaint