OEE là gì? Giúp doanh nghiệp đo lường năng suất sản xuất bằng OEE

Trong tất cả các bước thực hiện hoạt động bảo trì năng suất toàn diện TPM tại doanh nghiệp, việc đánh giá chỉ số hiệu suất thiết bị tổng thể OEE luôn được chú trọng đặc biệt. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về OEE là gì và cách đo lường năng suất sản xuất bằng OEE.

OEE là gì?

OEE (overall equipment effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua ba mặt nguồn lực - Thời gian, Chất lượng và Tốc độ vận hành - và qua đó chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.

OEE là gì

Nói cách khác, hiệu quả tổng thể của thiết bị giúp doanh nghiệp nhận thấy vấn đề trong hoạt động của mình, xác định phần trăm thời gian sản xuất nào thực sự hiệu quả và khắc phục nó, đồng thời cung cấp một thước đo tiêu chuẩn để theo dõi tiến độ. Mục tiêu để đo lường OEE của doanh nghiệp đó là cải tiến liên tục.

Cách sử dụng OEE để đo lường năng suất sản xuất

Cách sử dụng OEE để đo lường năng suất sản xuất như thế nào? Hiệu quả thiết bị tổng thể là một con số có giá trị mạnh mẽ. Nó cung cấp rất nhiều thông tin về số lượng, vì vậy cũng có khá nhiều cách để sử dụng OEE đo lường năng suất sản xuất.

 • Điểm OEE 100% được coi là sản xuất hoàn hảo, có nghĩa là bạn chỉ có thể sản xuất các bộ phận chất lượng càng nhanh càng tốt mà không cần thời gian chết.
 • Điểm OEE 85% được coi là mức đẳng cấp thế giới đối với các nhà sản xuất rời rạc và là mục tiêu dài hạn rất được săn đón.
 • Điểm OEE 60% là điển hình của các nhà sản xuất rời rạc, cho thấy rằng có nhiều khả năng để cải thiện.
 • Điểm OEE 40% được coi là thấp, nhưng không có gì lạ đối với các nhà sản xuất mới bắt đầu theo dõi và cải thiện hiệu suất. Trong hầu hết các trường hợp, điểm thấp có thể được cải thiện dễ dàng bằng các biện pháp dễ áp ​​dụng.

Hiệu quả thiết bị tổng thể không chỉ là một công cụ tốt cho các nhà quản lý mà còn có thể có tác động đáng kể đến các nhân viên làm việc trong nhà máy. Các chỉ số có thể bao gồm:

 • Mục tiêu: Mục tiêu sản xuất theo thời gian thực
 • Thực tế: Số lượng sản xuất thực tế
 • Hiệu quả – tỷ lệ mục tiêu so với thực tế; tỷ lệ phần trăm sản xuất đi trước hoặc bị tụt hậu
 • Thời gian ngừng hoạt động: Điều này bao gồm tất cả thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch cho mỗi ca làm việc và được cập nhật theo thời gian thực.

Hiệu quả thiết bị tổng thể: Các quy định cần biết

Để biết cụ thể các quy định của OEE, các nhà quản lý cần chú ý một số thuật ngữ quan trọng sau đây:

 • Thời gian sản xuất đầy đủ – Thời gian sản xuất trừ tất cả tổn thất
 • Thời gian sản xuất dự kiến ​​- Tổng thời gian sản xuất ước tính của thiết bị hoặc hệ thống của bạn
 • Thời gian chu kỳ lý tưởng – Thời gian cần thiết để sản xuất một bộ phận
 • Thời gian hoạt động – Thời gian hệ thống của bạn được lên kế hoạch sử dụng để sản xuất và vận hành
 • Tổng số – Tổng số tất cả các bộ phận được sản xuất, bao gồm cả các bộ phận bị lỗi
 • Chất lượng – Điều này đề cập đến các bộ phận được sản xuất không đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, bao gồm cả các bộ phận cần được làm lại. Nó được tính là chất lượng = số lượng tốt / tổng số.
 • Hiệu suất – Điều này tính đến số lần giảm tốc độ hoặc số lần dừng sản xuất ngắn. Điểm hiệu suất hoàn hảo trong OEE có nghĩa là hoạt động của bạn đang chạy nhanh nhất có thể. Nó được tính là hiệu suất = (thời gian chu kỳ lý tưởng x tổng số) / thời gian chạy.
 • Tính khả dụng-Điều này có tính đến thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch và ngoài kế hoạch. Điểm khả năng sử dụng hoàn hảo có nghĩa là hoạt động của bạn tiếp tục chạy trong thời gian sản xuất theo kế hoạch. Nó được tính là tính khả dụng = thời gian chạy / thời gian sản xuất theo kế hoạch.

Cách tính toán hiệu quả thiết bị tổng thể OEE

Giá trị là mối quan hệ giữa sản phẩm có thể sản xuất về mặt kỹ thuật và sản phẩm thực tế được sản xuất ra ở cuối kỳ sản xuất. Ví dụ, nếu máy của bạn có thể sản xuất 100 sản phẩm mỗi giờ, nhưng nó chỉ có thể sản xuất 80 sản phẩm, thì hiệu suất của nó là 80%.

Tuy nhiên, điều này không cho chúng ta biết mức độ hiệu quả của máy, bởi các yếu tố về số lượng người vận hành, năng lượng và nguyên liệu cần thiết để đạt được hiệu suất 80% không được xem xét đến. Ví dụ, nếu máy của bạn có hiệu suất là 60% khi sử dụng một nhân viên và 75% khi sử dụng hai nhân viên, hiệu suất sẽ tăng 25%, nhưng hiệu suất sẽ giảm xuống 50% tùy thuộc vào lực lượng lao động.

Cách tính toán OEE là gì? Có hai cách chính để tính toán OEE

 • Tính toán đơn giản: Cách dễ nhất để tính OEE là tỷ lệ giữa tổng thời gian sản xuất với thời gian sản xuất theo kế hoạch. Có dạng như sau: OEE = (số lượng tốt x thời gian chu kỳ lý tưởng) / thời gian sản xuất theo kế hoạch.
 • Tính toán ưa thích: Loại tính toán OEE này dựa trên ba yếu tố OEE đã thảo luận trước đó về tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng (số lượng tốt). Nó trông giống như sau: tính khả dụng x hiệu suất x chất lượng = OEE.

06 tổn thất chính về hiệu quả tổng thể của thiết bị OEE là gì?

Mục tiêu lớn nhất của việc thực hiện kế hoạch OEE là giảm hoặc loại bỏ các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tổn thất năng suất do máy móc hoặc thiết bị, cụ thể là sáu tổn thất chính. Sáu tổn thất này được chia thành ba loại OEE chính (tính khả dụng, hiệu suất và chất lượng).

05 lợi ích của việc sử dụng OEE

Việc thực hiện chiến lược hiệu quả thiết bị tổng thể là một lợi thế mạnh mẽ trong việc đạt được các mục tiêu sản xuất. Nó cho phép doanh nghiệp tiếp cận chủ động bằng cách điều chỉnh quy trình sản xuất trong thời gian thực, giảm thời gian ngừng hoạt động, giảm chi phí, cải thiện chất lượng và tăng hiệu quả. Các lợi ích này bao gồm:

 1. Lợi tức đầu tư thiết bị (ROI)
 2. Nâng cao năng lực cạnh tranh
 3. Cắt giảm chi phí máy móc
 4. Tối đa hóa năng suất của nhân viên
 5. Dễ dàng hình dung hiệu suất

Việc tính toán OEE như trên sẽ giúp các doanh nghiệp xác định được hiệu suất sử dụng và bảo trì tài sản thiết bị của doanh nghiệp hiện tại, xác định được những hạn chế còn tồn đọng để đưa ra các chiến lược cải tiến bảo trì phù hợp. Đồng thời cũng là cơ sở quan trọng cho việc triển khai TPM cũng như là áp dụng giải pháp phần mềm quản lý bảo trì thiết bị.

Nguồn: speedmaint.com