Thiết kế thương hiệu đúng cách khó hay dễ

Thương hiệu chính là bộ mặt, là cái name của DN. Thông thường thì cái tên của DN thường có trước, hình hài có sau. Mọi người thường đặt tên cho hay, cho hợp sở thích rồi mới tìm cách xây dựng dần hình hài nhận biết cho nó qua logo, profile, slogans...sau đó mới bắt đầu xây dựng các bản kế hoạch để bắt đầu triển khai kinh doanh sản phẩm, dịch vụ. Điều này cũng được nhưng nó giống như xây nhà từ nóc.

Mọi người hãy bắt đầu từ ý tưởng kinh doanh, kế hoạch, nhận định thị trường,thị phần, phân khúc, target mà sản phẩm,dịch vụ của mình hướng tới trước. Sau đó hãy xây dựng hình hài, tên tuổi, tính cách cho thương hiệu của mình sao cho xoay quanh khách hàng mục tiêu. Tôi tin chắc rằng làm như vậy thương hiệu của bạn sẽ được thiết kế đúng cách nhất !