Marketer TopOnSeek Search Agency
TopOnSeek Search Agency

SEO Expert @ TOS Co., Ltd

Nhu cầu tìm kiếm trên Google: Đánh giá và triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam 2022

Trong 3 năm vừa qua, dưới tác động của đại dịch Covid-19, hành vi tìm kiếm thông tin cũng như sử dụng các dịch vụ tài chính của người dân ngày càng thay đổi. Có đến 75% người dùng tìm kiếm các thông tin liên quan đến tài chính trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào và 33% người dân tải E-Banking để thực hiện giao dịch thay vì đến trực tiếp các ngân hàng (Year In Search 2021 Report - Google). Chính vì vậy, nâng cấp website và tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là những hoạt động không thể thiếu và được các doanh nghiệp triển khai tích cực trong giai đoạn 2022-2023.

Báo cáo “Nhu cầu tìm kiếm trên Google: ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022” là một báo cáo đánh giá toàn diện về nhu cầu tìm kiếm trên Google và triển vọng ngành Ngân hàng 2022. Với nguồn dữ liệu trên 12,005 từ khóa trong cơ sở dữ liệu của TOS, báo cáo này đã làm rõ sự tăng trưởng trong nhu cầu tìm kiếm của ngành Ngân hàng, Share Of Voice của một số danh mục và dự báo xu hướng tìm kiếm liên quan đến Bancassurance (phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng) và Bank card (thẻ ngân hàng). Qua đó, TOS hy vọng cung cấp cho các doanh nghiệp những dữ liệu và thông tin hữu ích về nhu cầu tìm kiếm trên Google liên quan đến ngành Ngân hàng.

Xem ngay miễn phí toàn bộ báo cáo “Nhu cầu tìm kiếm trên Google: ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022”

Những phát hiện chính của báo cáo:

  • Chiếm gần 70% tổng lượng tìm kiếm trên thị trường là 3 nhóm dịch vụ: Loan (cho vay), E-Banking (ngân hàng điện tử) và Foreign exchange (ngoại hối)

Marketshare Of Each Category

  • Nhìn chung tìm kiếm liên quan đến ngành Ngân hàng có xu hướng tăng trong 3 năm gần đây. So với 2020, nhu cầu tìm kiếm về ngành Ngân hàng tăng trưởng đến 16% trong năm 2021

  • Theo bảng xếp hạng từ Toponseek Tool (5/2022): Vietcombank chiếm nhiều vị trí đầu tiên về nhu cầu tìm kiếm liên quan đến Foreign exchange (ngoại hối), tiếp theo là Techcombank và Sacombank.

Để đọc bản báo cáo phân tích toàn diện miễn phí, xem ngay: “Nhu cầu tìm kiếm trên Google: ĐÁNH GIÁ VÀ TRIỂN VỌNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2022”

#banking #SEO #marketresearch #foreignexchange #loan #ebanking