11 loại hình nghiên cứu thị trường - Tăng hiệu quả của mọi chiến dịch Marketing

Nghiên cứu thị trường là hoạt động thu thập thông tin về nhu cầu, sở thích của thị trường và khách hàng tiềm năng. Điều này sẽ giúp bạn tăng hiệu quả thành công, giải quyết các vấn đề và giảm rủi ro khi xây dựng một chiến lược Marketing.

Tuy nhiên, nghiên cứu thị trường không phải một loại nghiên cứu chung, bạn cần phân tách các đầu mục để nghiên cứu và phân tich. Cùng khám phá 11 loại nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu phân khúc thị trường

Nghiên cứu phân khúc thị trường cho phép bạn phân loại đối tượng mục tiêu của mình thành các nhóm (hoặc phân khúc) khác nhau dựa trên các đặc điểm cụ thể và xác định. Từ đó, bạn có thể xác định các cách hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của họ, hiểu những điểm khó khăn và kỳ vọng của họ, tìm hiểu về mục tiêu của họ,...

Loại nghiên cứu thị trường này có thể cung cấp ý tưởng về sự khác biệt, độc nhất của sản phẩm.

Nghiên cứu Customer Persona

Nghiên cứu này cung cấp cho bạn cái nhìn thực tế về ai là đối tượng mục tiêu của bạn, thách thức của họ là gì, tại sao họ muốn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, họ cần gì từ doanh nghiệp và thương hiệu,..

Nghiên cứu sử dụng, phát triển sản phẩm / dịch vụ

Nghiên cứu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về cách thức và lý do người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cũng như các tính năng cụ thể của chúng.

Loại nghiên cứu thị trường này cung cấp ý tưởng về khả năng sử dụng của sản phẩm hoặc dịch vụ đối với đối tượng mục tiêu.

Phân tích cạnh tranh

Bạn có thể tìm hiểu về những gì đang hoạt động tốt trong ngành, đối tượng mục tiêu đã và đang tìm kiếm những sản phẩm giống như sản phẩm của bạn, đối thủ cạnh tranh nào bạn nên cố gắng theo kịp và vượt qua,...

Nghiên cứu thương hiệu

Nghiên cứu thương hiệu (hình ảnh, câu chuyện và đặc điểm,...) cho biết về những gì khán giả mục tiêu biết và nhận ra từ thương hiệu của bạn. Nghiên cứu thương hiệu bao gồm vận động thương hiệu (giới thiệu thương hiệu), nhận biết thương hiệu, sự trung thành, sự thâm nhập của thương hiệu, cảm nhận về thương hiệu, định vị thương hiệu, giá trị thương hiệu

Nghiên cứu chiến dịch

Nghiên cứu chiến dịch đòi hỏi phải xem xét các chiến dịch đã tạo và phân tích thành công của chúng giữa đối tượng mục tiêu và khách hàng hiện tại. Loại nghiên cứu thị trường này đánh giá xem thông điệp quảng cáo có đến được đúng người và mang lại kết quả mong muốn hay không, giúp bạn bán được nhiều hơn và giảm chi phí mua lại khách hàng.

Nghiên cứu sự hài lòng và mức độ trung thành của khách hàng

Nghiên cứu về sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cung cấp hiểu biết về cách bạn có thể khiến khách hàng hiện tại quay lại và điều gì sẽ thúc đẩy họ làm như vậy (ví dụ: chương trình khách hàng thân thiết, phần thưởng, dịch vụ khách hàng,...).

Nghiên cứu dựa trên quan sát

Nghiên cứu dựa trên quan sát cho phép bạn ngồi lại và xem các cách mà khán giả mục tiêu sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, điều gì hoạt động tốt về mặt trải nghiệm người dùng, những rào cản mà họ gặp phải và những khía cạnh nào có thể cải thiện.

Nghiên cứu định giá

Nghiên cứu định giá cung cấp ý tưởng về những sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự trên thị trường bán với giá gì, đối tượng mục tiêu của bạn mong đợi trả tiền và sẵn sàng trả cho bất kỳ thứ gì bạn bán và mức giá hợp lý. Tất cả thông tin này sẽ giúp bạn xác định chiến lược giá của mình .

Phỏng vấn

Những người được phỏng vấn có thể trả lời các câu hỏi về bản thân họ để giúp bạn thiết kế tính cách người mua. Hồ sơ người mua này có thể định hình toàn bộ chiến lược tiếp thị của bạn, từ các tính năng thêm của sản phẩm đến nội dung xuất bản trên trang web.

Nhóm trọng tâm

Các nhóm tập trung là một số ít những người được lựa chọn cẩn thận để bạn có thể dùng thử sản phẩm của mình, xem bản demo, cung cấp phản hồi và / hoặc trả lời các câu hỏi cụ thể.